Niewykorzystany potencjał ukrainskiego rolnictwa

Obrosłe legendą ukraińskie czarnoziemy sa mniej produktywne niż słabszej klasy gleby w innych panstwach europejskich. Przyczyną takiego stanu, jest struktura własnościowa. Około 25% ziem uprawnych jest własnością panstwa, mimo, ze 15 lat temu przeprowadzono prywatyzację skolektywizowanych gospodarstw rolnych, to kupno ziemi  nadal nie jest możliwe, jest tylko możliwa dzierżawa. Ukraina i Białoruś są jedynymi krajami w Europie, gdzie sprzedaż ziemi jest zabroniona. Czynsz dzierżawny waha się w granicach od 75 do 150 dolarow za hektar. W związku z katastrofalną sytuacją gospodarczą Ukrainy, obecne władze planują wystawić na sprzedaż ok. 1 miliona ha gruntów. Zakup ziemi przez prywatnych inwestorów, w wiekszosci zagranicznych moze przyczynić do wzrostu wydajności ukrainskiego rolnictwa, co nie jest dobrym pocieszeniem dla polskich rolników. W dniu 6 kwietnia 2016r. odbedzie się w Holandii referendum w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z UE, moze to jest egoistyczny punkt widzenia, to mimo wszystko Polscy rolnicy powinni trzymac kciuki aby Holendrzy odrzucili projekt stowarzyszenia Ukrainy z UE, ponieważ opowiedzenie się na „TAK” bedzie zagrozeniem dla interesów polskich rolników.Sprzedaz_ziemi_PiS_nad_6752969

Reklamy

Ukraina-bolszewicki potwór.

Władza sowiecka stworzyła na odwiecznie rosyjskich terytoriach geopolitycznego potwora-Ukrainę. Odbywało się to z udziałem służb specjalnych kajzerowskich Niemiec i Bolszewików  Lenina , Stalina, Trockiego. Stworzyli oni  Ukrainę, odcinając od Rosji rosyjskie miasta Charków,założony przez cara Aleksego I Romanowa,(panował w latach, 1645-1676), Donieck, założony przez cara Aleksandra II Romanowa,(panował w latach1855-1881), Mikołajów, Dniepropietrowsk i Odessa, wszystkie trzy założone przez carycę Katarzynę II Wielką,(panowała w latach1762-1796). W 1954 gensek ukrainskiego pochodzenia Chruszczow podarował Ukrainie Krym. Ponadto dla  sowieckiej Ukrainy Stalin anektował w 1940r.  rumuńską Bukowinę i Besarabię, w 1945 Polskie Kresy, tereny województw wołyńskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i Lwów ze wschodnią częścią wojewodztwa lwowskiego,a w 1947 formalnie także węgierskie Zakarpacie.ukraine